اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی


 عکس های شاخه زمين لرزه در آذربايجان شرقي
          خسارت زمين لرزه در مركز ورزقان
خسارت زمين لرزه در مركز ورزقان
خسارت زمين لرزه در مركز ورزقان