پنجشنبه 27 مرداد 1401 - 19 محرم 1444
 
 
  شناسنامه خدمات
عنوان خدمت شناسه عنوان زیرخدمت بستر ارائه خدمات نظرسنجی توافقنامه سطح خدمات شناسه خدمت
ارائه مجوزهای واگذاری خدمات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای                18081044000 صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه های آزاد      
18081832000 صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری      
18051045000 برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای    
 
برگزاری آزمون های مهارتی
18051046100 ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون
18051046101 صدور گواهینامه مهارت      
18051046102 تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت    
18051046103 پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت      
برگزاری مسابقات ملی مهارت 18051047100 برگزاری مسابقات مهارت        
18051047101 برگزاری مسابقات آزاد مهارت      
18051047102 برگزاری مسابقات مهارت معلولین        
18051047103 اعزام به مسابقات جهانی مهارت      
تهیه استانداردهای آموزش مهارت 18081048000        
مشاوره آموزشی و هدایت شغلی 18081049000