پنجشنبه 27 مرداد 1401 - 19 محرم 1444
 
 
  تجارب مهارت آموزان موفق
تجارب مهارت آموختگان موفق
 
آموزش های مهارتی سازمان فنی و حرفه ای کشور عمدتا در راستای آماده سازی جوانان جویای کار برای ورود  به بازار کار و در جهت کاهش نرخ بیکاری جوانان صورت می پذیرد.
درفایل های ذیل تعدادی از مهارت آموختگان که با همت و تلاش خویش اقدام به راه اندازی کسب و کار برای خویش نموده اند ، معرفی می شوند


 
بخش خدمات
 
بخش صنعت