واحد سازمانی
علی  عبدلی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:عبدلی
سمت سازمانی :كارشناس آموزش تيمهاي سيار و حرف روستائي شماره تماس :32859238

تحصیلات :فوق لیسانس مدیریت آموزشی