سه شنبه 27 مهر 1400 - 12 ربيع الأول 1443
 منوی اصلی
 
  برنامه ثبت نام آزمون

قابل توجه

مراكز ادارۀ كل، آموزشگاه هاي آزاد استان

نسخۀ جديد سيستم جامع آزمون در دو دستۀ : آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي و مركزهاي ادارۀ كل در زير قرار داده شده است. مقتضي است نسبت به نصب و استفاده از نسخۀ جديد نرم افزار اقدام فرماييد.


نرم افزار آزمون-مخصوص آموزشگاه هاي آزاد

فايل اطلاعات پايه

Setup_IRS.msi

نكات مهم پيش از به روز رساني نرم افزارنرم افزار آزمون-مخصوص مركزهاي ادارۀ كل

فايل اطلاعات پايه