پنجشنبه 3 فروردين 1402 - 30 شعبان 1444
 منوی اصلی
 
  تاریخچه مسابقات جهانی پیش از انقلاب

سال محل برگزاري زمان تعداد شركت كنندگان تعداد كشورهاي شركت كننده تعداد رشته افتخارات
1975

(1354)  

اسپانيا   Sep 8-33 8 17 31 اصلي كسب ديپلم افتخار به دست تنها زن شركت كننده در رشته سنگين (فرزكاري )
1977

(1356)

هلند 24june 11July 10 17 32 اصلي 2 نمايشي اطلاعي در دست نيست
 

1978 (1357)

كره 30Aug 15 sep 13 14 33 اصلي ا طلاعي در دست نيست