دوشنبه 27 دي 1400 - 13 جمادى الثانية 1443
 منوی اصلی
 
  پستهای الکترونیکی اداره کل
 
نام قسمت
پست الكترونيكي
دفتر مدير كل
معاونت فني- آموزشي        
امور عمومي
روابط عمومي
دريافت خبرها
دفتر فني
ادارۀ آموزش، پژوهش و برنامه ريزي
ادارۀ سنجش و ارزشيابي مهارت
بودجه
امور مالي
فناوري اطلاعات
امور حقوقي
حراست
ذيحسابي
دبيرخانۀ نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات
رسيدگي به شكايات
ادارۀ مؤسسات كارآموزي آزاد
مركز تخصصي صنعت ساختمان تبريز
مركز شمارة دو تبريز
مركز شمارة سه تبريز ( سميه)
مركز شمارۀ يك تبريز
مركز اهر
مركز بناب
مركز هشترود
مركز هريس
مركز كليبر
مركز مراغه
مركز مرند
مركز ميانه
مركز شبستر
مركز سراب
مركز بستان آباد
مركز اسكو
مركز خسروشهر
مركز آذرشهر
مركز هوراند
مركز عجب شير
مركز هادي شهر
مركز ورزقان
مركز ملكان
مركز گوگان
مركز سعيدآباد