پنجشنبه 28 تير 1403 - 11 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  آموزش در مراکز ثابت

مراکز ثابت آموزش فنی و حرفه ای، مكاني آموزشی شامل کارگاه های آموزشی، کلاسها، آزمایشگاه، فضای اداری و امکانات جانبی هستند. اين مركزها در شماري از شهرهاي استان بر اساس ضوابط و مقررات به منظور ایجاد و ارتقاي مهارت یا تخصص در افراد متقاضی کار فاقد مهارت و یا کم مهارت داير شده اند و به صورت رایگان آموزشهای لازم را به افراد جویای مهارت ارائه می کنند.
در مركزهاي ثابت ادارۀ كل در سطح استان، آموزشهای مورد نیاز جامعه با محوریت بازار کار، از طریق ایجاد حرفه های آموزشی جديد، ارتقا یا تغییر در حرفه هاي موجود، برنامه ریزی و اجرا می شوند.

ادارۀ كل 33 مركز آموزشي ثابت در شهرهاي استان دارد كه به طور عمده آموزشهاي تخصصي در اختيار عموم قرار مي‌دهند.