جمعه 8 ارديبهشت 1396 - 02 شعبان 1438
 منوی اصلی
 
  مراکز دولتی (مدیران.نشانی)

تبريز

[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: كدپستی 5194619888 –سه راهي قراملك- جادۀ ماشین سازی

نام سرپرست مركز: شهرام  پورحاجی آقا گلستانی

[]  (مرکز شمارۀ دو- تخصصی صنعت ساختمان) نشاني: خیابان آذربایجان- خیابان علامه طباطبایی- رو به روی کلانتری 13  

نام رييس مركز: اصغر نگاهبان

[]  (مرکز شمارۀ سه) نشاني: تبریز،45 متری رجایی شهر -میدان دکتر حسابی بلوار دکتر حسابی جنب مرکز بهداشت شهید بالاپور
نام رئيس مركز: بهزاد غفاری

[]  (پايگاه دوم شكاري) نشاني: ميدان آذربايجان- نيروي هوايي ارتش- پايگاه دوم شكاري

نام مسؤول اجراي آموزش مركز:  بهرام شهبازي

[]  (مرکز تخصصي صنعت ساختمان خوشه های صنعتی : فیروز علیاری

سراب 

[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: ابتداي جادۀ قلعه جوق

نام رييس مركز: نعمت  علي زاده

[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: خیابان مطهری شمالی، روبه روی آتش نشانی

مراغه

[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: میدان بسیج، جادۀ نرج آباد

نام رييس مركز:  بهرام كياني

[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: خیابان قدس، رو به روی مطب دکتر صحتی، جنب پاساژ شهریار، طبقة فوقانی فروشگاه تقی زاده

نام رییس مرکز : رحمان زلفی

ميانه

[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: جادۀ تبريز - ميانه، جنب هتل سولماز، خيابان فني حرفه اي

نام رييس مركز :  مسعود حسني

[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: ميدان معلم، خيابان مصدق، نبش كوچۀ اول

كليبر

[]  نشاني: خیابان دانشسرا، رو به روی دبیرستان شهید بهشتی

نام رئیس مركز: فریدون مهدیپور

مرند

[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: کیلومتر پنج جادۀ مرند تبریز، جنب شهرک میلاد و ادارۀ هواشناسی

نام رييس مركز برادران : محسن شكراني

[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: خيابان شهيد مطهري، رو به روي كميتۀ امداد

شبستر

[]  نشاني: ابتداي جادۀ شبستر-  تبريز

نام رييس مركز :  محمدرضا كيان

اهر

[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: شهرك شيخ شهاب الدين، فاز  سه

نام رييس مركز:  حسن سربازی

[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: جادة مشكين- جنب ادارۀ كار و بازرگاني

هشترود

[]  نشاني: انتهای خیابان شهید منتظری- جنب مرکز نگه داری از  معلولان

نام رييس مركز: جهانگير رحمتيان

بناب

[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: جادۀ بناب- عجب شير، پشت سردخانۀ ایران هلال

نام سرپرست مركز:  بهروز آشام زاوشت

[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: بلوار لاله، ‌روبه روي هنرستان امام خميني

هريس

[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: بلوار شهید دکتر بهشتی- جنب امور آب  

نام سرپرست مركز:  حبیب باغبان گلپسند

[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: میدان 72 تن- پایینتر از بانک صادرات

بستان آباد

[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: کدپستی 43837-54917 ، جادة سراب، خیابان مطهری، ابتدای جادۀ شیرین بولاغ

نام رييس مركز: زمانی

[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: جادۀ ترانزيت تهران تبريز

خسروشاه

[]  نشاني: میدان شهر، کوچة فرهنگیان

نام مسؤول اجراي آموزش مركز:  مهدی کاظمی

اسكو

[]  نشاني: انتهاي شهرک ولی عصر، جنب ادارۀ ثبت اسناد

نام مسؤول اجراي آموزش مركز:  نادر اسدی

عجب شير

[]  نشاني : خيابان امام خميني، اول كوي شهيد ديندار، شمارۀ يك

نام مسؤول اجراي آموزش مركز: بهزاد جعفري

هوراند

[]  نشاني: اهر، بخش هوراند، جنب شبكۀ درمان و بهداشت -

ملكان

[]  نشاني: انتهاي بلوار شمالي، عباس آباد،‌ ضلع شرقي كمربندي،‌ خيابان 24 متري،‌ جنب بيمارستان فارابي و ادارۀ هواشناسي

نام مسؤول اجراي آموزش مركز: حمید دهی

هادي شهر

[]  نشاني: جادۀ ليوارجان، شهرك ولي عصر

نام مسؤول اجراي آموزش مركز: محمدرضا تهموزی

ورزقان

[]  نشاني: ميدان بسيج

نام مسؤول اجراي آموزش مركز: ابوالفضل آتمیانلو

گوگان

[]  نشاني: خيابان امام، جادۀ كمربندي

نام مسؤول اجراي آموزش مركز: سرپرست مهدی عزتی

آذرشهر

[]  نشاني:

نام مسؤول اجراي آموزش مركز: مهدی عزتی