اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

 
نشانی مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
 
تبريز

 
[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: كدپستی 5194619888 –سه راهي قراملك- جادۀ ماشین سازی
نام رییس مركز: یونس ممی زاده
 
[]  (مرکز شمارۀ دو- تخصصی صنعت ساختمان) نشاني: خیابان آذربایجان- خیابان علامه طباطبایی- رو به روی کلانتری 13  
نام رييس مركز: بهزاد غفاري

[]  (پايگاه دوم شكاري) نشاني: ميدان آذربايجان- نيروي هوايي ارتش- پايگاه دوم شكاري
 
[]  (مرکز شمارۀ سه) نشاني: تبریز،45 متری رجایی شهر -میدان دکتر حسابی بلوار دکتر حسابی جنب مرکز بهداشت شهید بالاپور

نام رئيس مركز: مهدی ملایی

[]  (مرکز تخصصي صنعت ساختمان خوشه های صنعتی : منوچهر خلیلی
 
سراب 
 
[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: ابتداي جادۀ قلعه جوق
نام رييس مركز: نعمت  علي زاده
[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: خیابان مطهری شمالی، روبه روی آتش نشانی
 
مراغه
 
[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: میدان بسیج، جادۀ نرج آباد
نام رييس مركز:  

[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: خیابان قدس، رو به روی مطب دکتر صحتی، جنب پاساژ شهریار، طبقة فوقانی فروشگاه تقی زاده

نام رییس مرکز : رحمان زلفی
 
ميانه
 
[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: جادۀ تبريز - ميانه، جنب هتل سولماز، خيابان فني حرفه اي
نام رييس مركز :  مسعود حسني
[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: ميدان معلم، خيابان مصدق، نبش كوچۀ اول
 
كليبر
 
[]  نشاني: خیابان دانشسرا، رو به روی دبیرستان شهید بهشتی
نام رئیس مركز: فریدون مهدیپور
 
مرند
 
[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: کیلومتر پنج جادۀ مرند تبریز، جنب شهرک میلاد و ادارۀ هواشناسی
نام رييس مركز برادران :  داریوش پیرعلیلو
[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: خيابان شهيد مطهري، رو به روي كميتۀ امداد
 
شبستر
 
[]  نشاني: ابتداي جادۀ شبستر-  تبريز
نام رييس مركز :  آمنه ملکی نژاد
 
اهر
 
[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: شهرك شيخ شهاب الدين، فاز  سه
نام رييس مركز:  ابوالفضل آتمیانلو
[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: جادة مشكين- جنب ادارۀ كار و بازرگاني
 
هشترود
 
[]  نشاني: انتهای خیابان شهید منتظری- جنب مرکز نگه داری از  معلولان
نام رييس مركز: بابک موسوی
 
بناب
 
[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: جادۀ بناب- عجب شير، پشت سردخانۀ ایران هلال
نام رييس مركز:  عادل سلطانی فر
[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: بلوار لاله، ‌روبه روي هنرستان امام خميني
 
هريس
 
[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: بلوار شهید دکتر بهشتی- جنب امور آب  
نام رييس مركز:  حبیب باغبان گلپسند
[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: میدان 72 تن- پایینتر از بانک صادرات
 
بستان آباد
 

[]  (مرکز شمارۀ يك) نشاني: کدپستی 43837-54917 ، جادة سراب، خیابان مطهری، ابتدای جادۀ شیرین بولاغ
نام رييس مركز: ایوب زمانی
[]  (مرکز شمارۀ دو) نشاني: جادۀ ترانزيت تهران تبريز
 
خسروشاه
[]  نشاني: میدان شهر، کوچة فرهنگیان
نام مسؤول اجراي آموزش مركز:  حسین شاهدی
 
اسكو
 
[]  نشاني: انتهاي شهرک ولی عصر، جنب ادارۀ ثبت اسناد
نام مسؤول اجراي آموزش مركز:  مهدی کاظمی
 
عجب شير
 

[]  نشاني : خيابان امام خميني، اول كوي شهيد ديندار، شمارۀ يك
نام مسؤول اجراي آموزش مركز: بهزاد جعفري
 
هوراند
 
[]  نشاني: اهر، بخش هوراند، جنب شبكۀ درمان و بهداشت -
رنام رييس مركز:  علی عباسپور
 
ملكان
 

[]  نشاني: انتهاي بلوار شمالي، عباس آباد،‌ ضلع شرقي كمربندي،‌ خيابان 24 متري،‌ جنب بيمارستان فارابي و ادارۀ هواشناسي
نام مسؤول اجراي آموزش مركز: حمید دهی

 
هادي شهر
 
[]  نشاني: جادۀ ليوارجان، شهرك ولي عصر
نام مسؤول اجراي آموزش مركز: محمدرضا نصیری

 
ورزقان
 
[]  نشاني: ميدان بسيج
نام مسؤول اجراي آموزش مركز: رباب پورحیدر

 
گوگان
 
[]  نشاني: خيابان امام، جادۀ كمربندي
نام مسؤول اجراي آموزش مركز: سرپرست مهدی عزتی

 
آذرشهر
 
[]  نشاني:
نام مسؤول اجراي آموزش مركز: مهدی عزتی