اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

شناسه خدمت نام خدمت نام کارشناس شماره تماس بیانیه توافق سطح خدمات سوالات متداول بستر ارائه خدمات
1808104400 صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد عزیزه شکارچی 32859270 http://eatvto.ir/?pageid=301 آزمون های ادواری
18081832000 صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری احمد کریمی 32859232 http://eatvto.ir/?pageid=301 در خصوص فنی حرفه ای
18051045000 نظارت بر اجرای دوره های آموزشی آموزشگاه های آزاد خانم رضائی 32859436 http://eatvto.ir/?pageid=301
18051046000 برگزاری آزمون های مهارتی احسان زمانی 32859385 http://eatvto.ir/?pageid=301
18051046100 ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون علی مسگر عصر 32859418 http://eatvto.ir/?pageid=301
18051046101 صدور گواهینامه مهارت هاجر رامین 32859414 http://eatvto.ir/?pageid=301
18051046101 تمدید و تعویض گواهی نامه هاجر رامین 32859414 http://eatvto.ir/?pageid=301
18051046103 پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مریم سیاه محمدی 32859415 http://eatvto.ir/?pageid=301
18051047000 برگزاری مسابقات ملی علی مسگر عصر 32859418 http://eatvto.ir/?pageid=301
18051047101 برگزاری مسابقات مهارت علی مسگر عصر 32859418 http://eatvto.ir/?pageid=301
18051047102 برگزاری مسابقات آزاد مهارت علی مسگر عصر 32859418 http://eatvto.ir/?pageid=301
18051047103 برگزاری مسابقات مهارت معلولین علی مسگر عصر 32859418 http://eatvto.ir/?pageid=301
18051047104 اعزام به مسابقات جهانی مهارت علی مسگر عصر 32859418 http://eatvto.ir/?pageid=301
18081048000 تهیه استانداردهای آموزش مهارت محمدعلی برزگری 328539244 http://eatvto.ir/?pageid=301
18081048000 مشاوره آموزشی و هدایت شغلی فاطمه ناصح 328539239 http://eatvto.ir/?pageid=301