پنجشنبه 28 تير 1403 - 11 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  همایشهای علمی-تخصصی

 ادارۀ کل آموزش فنی و حرفه ای در فاصلۀ سالهای 1384 – 1389 تعدادي همایش و سمینار برگزار كرده که 20 مورد از آنها در سطح ملی بوده است. بيشتر این همایشها توسط اسپانسرهای خارج از سازمان حمایت شده اند.


عنوان همایش زمان برگزاری تعداد شرکت کننده مدت (روز) شرکت کنندگان
توسعه فناوری اطلاعات در شهرستان بناب مرداد 1385 200 1 مربیان و مسؤولان مرکز بناب و آموزشگاه
کارگاه آموزشی تعمیر ونگهداری چرخهای خیاطی کاچیران برای مدیران و مربیان آموزشگاههای آزاد مرداد1385 30 3 مربیان خیاطی مرکز و آموزشگاه ها
سمپوزیوم "هوش مصنوعی"برای مربیان برق والکترونیک استان دي 1385 40 1 کارشناسان و مربیان برق و الکترونیک
شیوه های نوین آموزش ابزار دقیق شهريور 1385 22 2 -
کارگاه آموزشی "خوشه های صنعتی " برای مسئولین آموزش در صنایع کشور مرداد-شهريور 1386 45 7 کارشناسان آموزش در صنایع کل کشور
سمینار مهارتهای زندگی بهمن 1386 100 1 مربیان ، کارشناسان و مسؤولان
کارگاه آموزشی ایزو10015وEFQM فروردين 1387 50 2 مربیان ، کارشناسان و مسؤولان
کار افرینی اهرم مولد بهره وری با نگاهی به تجربه هند ارديبهشت 1387 80 1 مربیان ، کارشناسان و مسؤولان
گردهمایی مربیان نمونه استان ارديبهشت 1387 70 1 مربیان ، کارشناسان و مسؤولان
همایش تبیین بودجه ریزی بر مبنای عملکرد 28/9/88 50 1 امین اموال و کارپردازان
کارگاه آموزشی "آب وفاکتورهای فیزیکي – شیمیایی آن دي 1388 40 1 مربیان کشاورزی
کارگاه استانداردنویسی (به شیوه نوین) بهمن 1388 10 1 کل مربیان
کارگاه استانداردنویسی (به شیوه نوین) بهمن 1388 10 1 کارشناسان آموزش و آموزشگاه های آزاد
همایش تبیین سیاستهای آموزشی خرداد 1389 45 1 روسای مراکز و کارشناسان و مسؤولان
همایش آزمون منطقه یک کشور خرداد 1389 20 1 مسؤولان آزمون شمال غرب کشور
همايش تخصصي جوش   150 1 كارآموزان، كارشناسان، رؤساي مراكز


همايش كشاورزي
همايش جوش