پنجشنبه 28 تير 1403 - 11 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  عکس روز
 
زیر گروه ها
تست
تست
سالگرد سردار سلیمانی
سالگرد سردار سلیمانی
افتتاح
افتتاح
سفر معاونت آموزش به استان
سفر معاونت آموزش به استان
راه پیمایی روز قدس
راه پیمایی روز قدس
زمين لرزه در آذربايجان شرقي
زمين لرزه در آذربايجان شرقي
فعاليتهاي عمراني
فعاليتهاي عمراني
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای
حضور در نمايشگاه نيروي انتظامي
حضور در نمايشگاه نيروي انتظامي
همکاریهای بین المللی
همکاریهای بین المللی
حضور در نمايشگاه دستاوردهاي سي ساله نهادهاي استان
حضور در نمايشگاه دستاوردهاي سي ساله نهادهاي استان
توسعۀ فضاهاي آموزشي
توسعۀ فضاهاي آموزشي
فعاليتهاي فرهنگي
فعاليتهاي فرهنگي
مراكز آموزش فني و حرفه اي
مراكز آموزش فني و حرفه اي
1از1‏