پنجشنبه 28 تير 1403 - 11 محرم 1446
 
 
  راهبرد مشارکت عمومی
 
راهبرد مشارکت عمومی در تارنمای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در راستاي انجام ماموريت سازماني خود تلاش مي کند با برنامه محوري، نگاه سيستمي، پشتوانه آمايشي و توان کارشناسي خدمات و آموزش های مهارتی  باکيفيتي را به طرز شايسته و در چارچوب وظايف قانوني خود به مخاطبين ارائه نمايد.چشم انداز سازماني ما آن است که  همواره بعنوان يکي از بهترين سازمان ها در خدمت رساني و مهارت آموزی نزد مردم شناخته شويم. ارائه خدمات علمي ، دقيق ، کارشناسي ، به روز و صادقانه در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در صدر ارزش هاي سازماني ما قرار دارد.
 
هر سازماني در راستاي تحقق اهداف، اجراي ماموريت ها و ارائه خدمت به مردم نيازمند توجه تمام مخاطبان خود مي باشد. بديهي است بدون توجه مردم و بدون دريافت بازخورد هاي حاصل تعاملات دوسويه ، انتخاب راهبرد هاي ارائه خدمت، سخت و ناممکن مي گردد. به بيان ديگر ارائه خدمت به نحو شايسته زماني امکانپذير است که مخاطب، ميزان رضايتمندي خود را از دريافت خدمات اعلام ، تعامل و مشارکت خود را کامل نمايد. سازماني در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پيشنهادات و انتقادات مخاطبين خود را دريافت و بر اساس آن راهبردهاي مناسبِ جلب رضايت را در چهارچوب قانون اتخاذ نمايد.
 
در اين راستا و به منظور جلب مشارکت هاي مردمي اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی برخود لازم مي داند نظرات، پيشنهادات و انتقادات آحاد مردم بويژه از سوي نخبگان، متخصصين وصاحب نظران حوزه مهارت آموزی کشور، مديران و کارشناسان دستگاه هاي اجرائي عمومي را گردآوري و راهبردهاي منتج به افزايش کيفيت خدمات را تدوين نمايد. اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی  تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه هاي اجرائي را در سرلوحه کار خود قرار داده است.
 
 
خدمات الکترونیکی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به صورت الکترونیکی در پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای به آدرس  http://www.portaltvto.com ارائه شده است.
 
 مي توانيد ديدگاه خود را از طریق میز خدمت الکترونیکی ،تماس با اداره کل ،سامانه پیشنهادات و انتقادات،و یا عضویت در شبکه های اجتماعی که لینک آنها بر روی تارنمای اداره کل قرارداده شده مطلب خود را بیان کنید.