چهارشنبه 2 اسفند 1396 - 04 جمادى الثانية 1439
 منوی اصلی
 
  مسئولان ارشد اداره کل تا کنون

نام مسؤولان آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان شرقی

از بدو تأسیس تاکنون


جلال تاجیک
سمت رئیس مرکز تعلیمات حرفه‌ای
مدت تصدی 28/1/1353 لغایت 1/6/1358
علی زارعی
سمت رئیس مرکز حرفه‌ای تبریز
مدت تصدی 10/7/1358 لغایت 31/1/1360
حسن صمدی آذر
سمت مدیر منطقۀ آذربایجان شرقی
مدت تصدی 20/11/1360 لغایت 21/1/1363
(حسن برگی)
سمت (سرپرست کانون کارآموزی تبریز)
مدت تصدی (3/2/1359 لغایت 22/5/1362)
سیدغفور نظام الدین
سمت مدیر
مدت تصدی 21/1/1363 لغایت 22/1/1366
مصطفی رنجبران
سمت مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی
مدت تصدی 23/1/1366 لغايت 8/3/1377
محمدرضا ذاکر صالحی
سمت مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی
مدت تصدی 9/3/1377 لغایت 7/7/1377
کمال غفوری
سمت مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی
مدت تصدی 8/7/1377 لغایت 13/7/1382
مهدی علی اکبرزاده
سمت مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی
مدت تصدی 14/7/1382 لغایت 23/12/1384
محمدرضا علی‌محمدی سیابان
سمت مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان شرقی
مدت تصدی 23/12/1384 لغایت 22/2/95