پنجشنبه 28 تير 1403 - 11 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  پیشینه مسابقات در کشور
 

با توجه به تاثير مسابقات جهاني مهارت در ارتقاي سطح مهارتهاي فني كارگران و صنعتگران جوان كشورهاي عضو سازمان IVTO و ارائه گزارش در خصوص مسابقات فوق در سال 1349 به بالاترين مقام وقت كشور، دستور تشكيل كميته ملي مسابقات مهارت فني صادر شد.
در اجراي اين فرمان، كوشش وزارت كار و امور اجتماعي معطوف به اين شد كه نخستين دوره مسابقات مهارت فني را بين كارگران ماهر و متخصص جوان كشور در سال 1350 برگزار نمايد، به اين جهت اساسنامه كميته ملي مسابقات مهارت فني تهيه و در خرداد سال 1350 به تصويب رسيد. پس از تصويب اساسنامه، مسابقات مهارت فني به صورت سالانه تا سال 1357 بين علاقه مندان مسابقات برگزار گرديد.
پس از عضويت مجدد ايران در سازمان بين المللي آموزش هاي حرفه اي، سازمان آموزش فني و حرفه اي به عنوان متولي امر آموزشهاي حرفه اي و به منظور ارتقاء سطح مهارتي جوانان، برگزاري مسابقات ملي مهارت را به صورت سالانه آغاز نمود. اين مسابقات در سه مرحله شهرستاني، استاني و ملي برگزار شده و در مرحله ملي از استانها در هر رشته يك نفر (در صورت كسب حد نصاب) مي توانند در مسابقات شركت نمايند.

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بنا به رسالت خود، برای ارتقای مهارت نیروی کار و با توجه به عضویتش به عنوان نمایندة ایران در سازمان جهانی آموزشهای حرفه‌ای همه‌ساله به برگزاری مسابقات ملی مهارت اقدام می‌کند. برگزاري مسابقات مهارت كه تاريخچه 35 ساله در ايران دارد، در قبل از انقلاب در زير نظر كميتۀ ملي مسابقات مهارت فني و تحت عنوان مسابقات مهارت فني بين كارگران ماهر و متخصصان جوان كشور با مسؤوليت وزارت كار و امور اجتماعي برگزار مي‌شد. اين مسابقات پس از وقفه 20 ساله در سال 1379 دوباره از سر گرفته شد و اين بار پس از عضويت مجدد ايران در سازمان بين‌المللي آموزشهاي حرفه‌اي (IVTO)، با توليگري سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، در‌ زير نظر معاونت پژوهش و توسعه و با مسؤوليت دبيرخانه مسابقات ملي مهارت برگزار مي‌شود.

اجراي مسابقات در سالهاي اخير و استفاده از تجربيات گذشته مسابقات ملي و حضور در مسابقات جهاني مهارت (قبل و بعد از انقلاب)، موجب پيشرفت سيستمي مسابقات و كاهش اختلاف سطح با مسابقات جهاني شده است. دبيرخانة مسابقات ملي مهارت در طي اين سالها تمام تلاشهاي خود را در پيشبرد مسابقات ملي در جهت اهداف تعيين شده كرده است و اميد است اين تلاشها در تحقق اهداف ملي و سازماني قدم كوچكي فرض شود.

مسابقات ملی مهارت بازتاب رقابت در حیطه اقتصاد ملی و المپیاد جهانی، بازتاب رقابت در حیطه اقتصاد جهانی است. مسلماً برای رسیدن به جایگاه مطلوب در سطح ملی و جهانی توجه مسئولین بیش از پیش احساس می گردد. تضمین کیفیت که امروزه به اشکال مختلف در حوزه مدیریت و نظام کیفیت جهانی مطرح شده است مبتنی بر پیامدهای حاصل از آموزش صحیح و کار آمد و بروز است. پیامدهای حاصل از آموزش های فنی و حرفه ای (متفاوت با آموزشهای غیر معطوف به بازار کار) با شاخص نرخ اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، توسعه اقتصادی ناشی از کیفیت مهارت آموختگان، توسعه فضای فن آوری و متناسب سازی آن با شرایط اقلیمی به سرعت و سهولت معنا می شود.

 
 

مزاياي مسابقات ملي مهارت:


مزایای شرکت استان در مسابقات ملی و جهانی مهارت، عملاً آشکار است از جمله می توان به تغییر نگرش مربیان و کارشناسان درباره ارتقاي کیفیت آموزش ها، نحوه ارزشیابی موثر از مهارتهای کار آموزان، خرید تجهیزات کارگاهی برای پشتیبانی مسابقات و کاربرد آنها در فرآیند آموزشها و اصلاح استانداردهای مهارتی اشاره کرد.
مسابقات ملی و جهانی مهارت فرصت گران سنگی است که می توان آموزشهای فنی و حرفه ای را از همه ظرفیتهای آن منتفع ساخت.

از سوي ديگر، ادارة كل اقدام به برپاسازي باشگاه المپياد كرده است و مي كوشد با ثبت نام و تربيت نوجوانان مستعد آنان را براي مسابقات بعدي آماده كند. به همين منظور، تجهيزات و مربي در اختيار آنان قرار مي‌گيرد.