پنجشنبه 28 تير 1403 - 11 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  آمار و استانداردهای تدوین شده در استان

گزارش آماری استانداردهای تدوین شده در استان آذربایجان شرقی ( سالهاي 1389-1360 )

تعداد استاندارد

رشته

تعداد استاندارد

رشته

تعداد استاندارد

رشته

5

تاسیسات

1

صنایع دستی

35

صنایع غذایی

9

بیوتکنولوژی

21

مالی و بازرگانی

9

اتومکانیک

-

صنایع فلزی

1

نساجی

90

برق

-

دامی و آبزیان

2

معدن

13

كنترل و ابزار دقيق

5

صنایع و مدیریت

-

حمل و نقل

11

مخابرات

2

صنایع چوب

47

عمران

42

مكانيك

-

تکنولوژی فرهنگی

-

متالوژی

3

صنایع و پوشاک

-

صنایع دریایی

-

ماشین آلات

111

صنایع شیمیایی

-

سرامیک

1

جوشکاری

11

فناوري اطلاعات

-

-

10

خدمات آموزشی

86

باغي و زراعي

-

-

-

بهداشت و ایمنی

21

الکترونیک

533

جمع کل

 

                                         تعداد استاندارد تدوين شده در استان

سال

تعداد استاندارد تدوين شده آذربايجان شرقي ،  52% استانداردهاي تدوين شده در كل كشور است.

 

تعداد

1386-1360

3

1387

126

1388

256

1389

151