پنجشنبه 28 تير 1403 - 11 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  جذب اعتبارات تبدیل کارگاه

تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه ای:

     با توجه به رسالت سازمان آموزش فني و حرفه اي و استانداردهاي بين المللي آموزش مهارت كه اساس كار برنامه هاي آموزشي ادارات كل آموزش فني و حرفه اي مي باشد، تأكيد اصلي بر كسب مهارت از طريق كار عملي كارآموزان مي باشد، تجهيزات آموزشي كارگاه ها و فرآيند تجهيز كارگاه ها و مراكز، از اصلي ترين فعاليتهاي ادارۀ كل تلقي مي شود. مطابق با دستورالعملها و آيين نامه هاي ابلاغي از سوي سازمان، كميتۀ تجهيز به رياست مديركل استان و عضويت مسؤولان دست اندركار آموزش و تداركات،‌ جلسه هاي ماهانه براي بررسي نيازهاي تجهيزاتي كارگاه ها و تعيين اعتبارات و نحوۀ تأمين تجهيزات با رعايت صرفه و صلاح دولت تشكيل مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول توزيع اعتبار سال 1391 مراکز استان آذربايجان شرقي

اعتبار مورد نياز (ميليون ريال)

نوع درخواست

نام حرفه و سطح

نام كارگاه

نام مركز

رديف

ايجاد

ارتقاء

تکميل

50

*

تراریوم

کشاورزي

مرکز 3

1

320

*

گیاهان داروئی

کشاورزی

مرکز 3

2

330

*

B   M   S

برق

مرکز 3

3

700