پنجشنبه 28 تير 1403 - 11 محرم 1446
 منوی اصلی
 
  شرح/ضرورت تدوین/اهداف/مراحل و نحوه تدوین

استانداردهاي آموزشي :

     مطالب مورد تدریس به همراه فهرست تجهیزات و مواد مصرفی، زمان آموزش، شرایط مربی، شرایط کارآموز و سایر اطلاعات در مجموعه ای به نام استانداردهای مهارت تعریف شده است. این استانداردها که دارای کد بین المللی است توسط مربیان، کارشناسان و شاغلین بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات، دانشگاهیان و... طی مراحلی تدوین می نمایند. هر استاندارد تاریخ اعتبار دارد و پس از آن باید بازنگری گردد. چارچوب استانداردها در سراسر کشور یکسان می باشد.

     یکی از دغدغه ها و مسائل اصلی مسئولین کارشناسان حوزۀ آموزش فنی و حرفه ای چگونگی حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و ارایه آموزشهای مهارتی متناسب با بازار کار است. بی شک در این زمینه تدوین استانداردهای جدید پس از نیاز سنجی نقش اصلی و پایه ای ایفا خواهد کرد ، از این رو اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از دستگاه های دولتی که هدف اساسی آن ارتقای سطح دانش مهارتی در جامعه است این رسالت را پذیرفت که با تشکیل کمیته استاندارد نویسی و تدوین استاندارد مورد نیاز بازار کار در سطوح مختلف با بهره گیری از تخصص علمی استادان دانشگاه ها ، متخصصین صنایع ، شرکت ها ، مربیان ، کارشناسان فنی و حرفه ای و دانشجویان خبره گامی هر چند کوچک در نیل به این هدف بر دارد.

     استانداردهای مهارت بیشتر بر اساس آموزشهای عملی تدوین می شوند. علاوه بر آن تواناییهای استانداردها با مولفه های دانش، نگرش، مهارت، ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی تعریف می شوند و از این جهت با سرفصلهای آموزشهای رسمی کاملا متفاوت می باشد.