يکشنبه 6 فروردين 1396 - 27 جمادى الثانية 1438
 منوی اصلی
 

 عکس های شاخه ورزقان مركز شمارۀ يك
محل احداث پروژه
محل احداث پروژه
افتتاح مركز با حضور استاندار محترم
افتتاح مركز با حضور استاندار محترم
سردرب مركز
سردرب مركز
بازدید و جلسه در محل پروژه
بازدید و جلسه در محل پروژه
حضور استاندار و هيأت همراه در كارگاه ها
حضور استاندار و هيأت همراه در كارگاه ها
آموزش در كارگاه ها
آموزش در كارگاه ها
ديدار مدير كل منطقه از نحوۀ اجراي آموزش
ديدار مدير كل منطقه از نحوۀ اجراي آموزش
ديدار مدير كل منطقه از نحوۀ اجراي آموزش
ديدار مدير كل منطقه از نحوۀ اجراي آموزش
برگزاري آزمون در مركز
برگزاري آزمون در مركز
ديدار كارآموزان مركز از مجتمع مس سونگون
ديدار كارآموزان مركز از مجتمع مس سونگون
1از1‏