پنجشنبه 30 فروردين 1397 - 02 شعبان 1439
 منوی اصلی
 

 عکس های شاخه ورزقان مركز شمارۀ يك
ديدار كارآموزان مركز از مجتمع مس سونگون
ديدار كارآموزان مركز از مجتمع مس سونگون
برگزاري آزمون در مركز
برگزاري آزمون در مركز
ديدار مدير كل منطقه از نحوۀ اجراي آموزش
ديدار مدير كل منطقه از نحوۀ اجراي آموزش
ديدار مدير كل منطقه از نحوۀ اجراي آموزش
ديدار مدير كل منطقه از نحوۀ اجراي آموزش
آموزش در كارگاه ها
آموزش در كارگاه ها
حضور استاندار و هيأت همراه در كارگاه ها
حضور استاندار و هيأت همراه در كارگاه ها
بازدید و جلسه در محل پروژه
بازدید و جلسه در محل پروژه
سردرب مركز
سردرب مركز
افتتاح مركز با حضور استاندار محترم
افتتاح مركز با حضور استاندار محترم
محل احداث پروژه
محل احداث پروژه