چهارشنبه 27 شهريور 1398 - 19 محرم 1441
 منوی اصلی
 
  صفحه انتخاب نوع نتایج
فایل زمانبندی آزمون های عملی شهریور ماه ۱۳۹۸ مرکز شماره یک تبریز   

اطلاعیه زمانبندی آزمون های عملی شهریور ماه ۱۳۹۸ مرکز شماره یک تبریز
فایل زمانبندی آزمون های عملی مرداد ماه ۱۳۹۸ مرکز شماره یک تبریز   


فایل زمانبندی آزمونهای عملی رشته های:
مراقبت و زیبایی ،صنایع غذایی و طراحی دوخت مرداد ماه ۱۳۹۸ مرکز شماره سه تبریز