چهارشنبه 2 مهر 1399 - 05 صفر 1442
جستجوی آموزشگاه
 
نام آموزشگاه :
نام موسس :
واحد :
سایت آموزشگاه :
شهر :
تلفن :
آدرس :
 • امور اداری
 • امور مالی و بازرگانی
 • بهداشت و ایمنی
 • تکنولوژی فرهنگی
 • خدمات آموزشی
 • صنایع دستی (بافت)
 • صنايع دستي(دوخت هاي سنتي)
 • صنایع دستی (چوب، فلز، سفال)
 • صنایع دستی (طلا و جواهر سازی)
 • طراحی و دوخت(پوشاك)
 • فناوری اطلاعات
 • گردشگری
 • مراقبت زیبایی
 • هتلداری
 • هنرهای تجسمی
 • هنرهای تزئینی
 • هنرهای نمایشی
 • استانداردهای مشاغل خانگی ( خدمات )
 • اتومکانیک
 • الکترونیک
 • برق
 • تأسیسات
 • جوشکاری
 • حمل و نقل
 • سرامیک
 • صنایع چاپ
 • صنایع چوب
 • صنایع دریایی
 • صنایع شیمیایی
 • صنایع فلزی
 • صنایع نساجی
 • عمران
 • کنترل و ابزار دقیق
 • متالورژی
 • مخابرات
 • مدیریت صنایع
 • معدن
 • مکانیک
 • استانداردهای مشاغل خانگی (صنعت)
 • بيوتكنولوژي
 • صنایع غذایی
 • کشاورزی (باغی و زراعی)
 • کشاورزی (دامی وآبزیان)
 • کشاورزی (ماشین آلات)
 • استانداردهای مشاغل خانگی (کشاورزی)
 • استانداردهای ويژه معلولان ذهنی و جسمی
 • شايستگي امور اداري
 • شايستگي امور مالي و بازرگاني
 • شايستگي بهداشت وايمني
 • شایستگی تكنولوژي فرهنگي
 • شايستگي خدمات آموزشي
 • شايستگي فناوري اطلاعات
 • شايستگي اتومكانيك
 • شايستگي الكترونيك
 • شايستگي برق
 • شايستگي تاسيسات
 • شايستگي جوشكاري
 • شايستگي حمل ونقل
 • شايستگي صنايع چوب
 • شايستگي صنايع دريايي
 • شايستگي صنايع شيميايي
 • شايستگي عمران
 • شايستگي كنترل وابزار دقيق
 • شايستگي متالورژي
 • شايستگي مخابرات
 • شايستگي مديريت صنايع
 • شايستگي معدن
 • شايستگي مكانيك
 • شايستگي بيوتكنولوژي
 • شايستگي صنايع غذايي
 • شايستگي كشاورزي(باغي وزراعي)
 • شايستگي كشاورزي(دامي و آبزيان)
 • شايستگي كشاورزي(ماشين آلات)
 • استانداردهای آموزش در صنایع
 • استانداردهاي قالب تفاهم نامه كارگران ویژه صنعت ساختمان(مربوط به بيمه كارگران ساختماني)
 • صلاحیت حرفه ای ساختمان سازی صنعتی
 • آموزش نانوايان
 
مرتب سازی بر اساس :
نوع مرتب سازی: