اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

پدافند غیر عامل

پیام شماره 1
از امروز، ایمنی را، سرلوحه کارهای خود قرار دهیم. آمارها نشان می دهد ؛ اکثر حوادث ناگوار، نتیجه یک بی احتیاطی کوچک است.