اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : سه شنبه 29 شهريور 1401
کد 3832

مراسم تحلیف(سوگند) بازرسان ماده 91 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی با حضور مدیرکل برگزار گردید.

طی مراسمی بازرسان ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در راستای انجام امور محوله، سوگند یاد کردند
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، در مراسمی رسمی، بازرسان ماده 91 قانون مدیریت مدیریت خدمات کشوری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آقایان؛ طهمورث مهدی پور، عمار صاحبی و میر حافظ امیر آزاد  با حضور در دفتر مدیرکل محترم در راستای انجام امور محوله سوگند یاد نمودند.
 
 در متن سوگند نامه آمده است:
اینجانب که بعنوان بازرس موضوع ماده (91) قانون مدیریت خدمات کشوری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی انتخاب شده ام به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم، در انجام وظایف محوله و ارائه گزارش های متقن در حیطه این مسئولیت خطیر که بر عهده ام نهاده شده است، از هیچ کوششی دریغ ننمایم و با رعایت کامل بی طرفی، صداقت و امانتداری و بدون هیچگونه ملاحظه ای به وظیفه خود عمل کنم و هرگونه تخلف موضوع این ماده را مطابق ساز و کار اعلامی به مسئولین ذیربط گزارش نمایم .