پنجشنبه 28 شهريور 1398 - 20 محرم 1441
 منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1398     |     کد : 4008

آگهی فراخوان مزایده عمومی

اداره کل آموزش فنّی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی در نظر دارد با استناد به قوانین و مقررات مربوطه و مجوزهاي صادره از سازمان متبوع و به منظور استفاده از ظرفیت هاي بخش غیر دولتی و اجراي آموزش هاي فنی و حرفه اي مبتنی بر الگوي آموزش بازار محور )آموزش، تولید، بازاریابی و فروش( تعدادي از مراکز خوداشتغالی و کارگاه هاي آموزشی و همچنین سایر اماکن مازاد غیر آموزشی(شامل غذاخوری، فضاهای ورزشی، بوفه) را، از طریق برگزاري مزایده عمومی و با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به اشخاص واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.

 
اداره کل آموزش فنّی و حرفه اي استان آذربایجان شرقی در نظر دارد با استناد به قوانین و مقررات مربوطه و مجوزهاي صادره از سازمان متبوع و به منظور استفاده از ظرفیت هاي بخش غیر دولتی و اجراي آموزش هاي فنی و حرفه اي مبتنی بر الگوي آموزش بازارمحور )آموزش، تولید، بازاریابی و فروش(  تعدادي از مراکز خوداشتغالی و کارگاه هاي آموزشی و همچنین سایر اماکن مازاد غیر آموزشی ( شامل غذاخوری، فضاهای ورزشی، بوفه) را، از طریق برگزاري مزایده عمومی و با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به اشخاص واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.
 

 متقاضیان می توانند ار تاریخ انتشار این آگهی لغایت تا پایان وقت اداري 30 / 03 / 98 به منظور شرکت در مزایده و همچنین کسب اطلاعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی rwww.setadiran.i  زیر سامانه مزایده/  اجاره (مزایده شماره5098000039000001 (مراجعه نمایند.

شماره تلفن هاي تماس ضروري 04132881101 و 04132859238 / درج آگهی در روزنامه پیام آذربایجان با شناسه آگهی 495060


نوشته شده در   دوشنبه 20 خرداد 1398  ساعت  13:17   توسط   حکیمه حسن زاده    تعداد بازدید  79
ویرایش شده در سه شنبه 21 خرداد 1398 ساعت 14:29 توسط حکیمه حسن زاده
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :