جمعه 15 اسفند 1399 - 20 رجب 1442
 منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 5 بهمن 1399     |     کد : 4674

با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی برگزار گردید:

پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، پنجمین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با حضور رئیس و اعضای کمیته در محل سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور تمامی اعضاء کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و بازرسان ماده 91 اداره کل برگزار گردید، علی فصیحی خلجان، دبیر کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم  گزارشی از عملکرد نه ماهه سال 99 کمیته را ارئه نموده و در ادامه با توجه به موضوعات جلسه راهکارهای اتخاذ شده در خصوص نحوه نظارت بر عملکرد کمیته واگذاری اداره کل،دستورالعمل نحوه نظارت بر آموزش در صنایع استان موضوع تبصره 2 ماده 38، عملکرد هیات نظارت بر آموزشگاههای آزاد،تدریس کارکنان حوزه های سنجش و ارزشیابی مهارت و آموزشگاههای آزاد در آموزشگاهای بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
رضا اختیار وکالتی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی نیز، بر لزوم شفاف سازی کلیه امور در راستای سلامت اداری و ایجاد انگیزه بین کارکنان تاکید نمود.
 و ی در ادامه تصریح نمود: قبل از اجرای دستورالعمل های ارسالی کمیته های مربوطه گلوگاههای فساد احتمالی را شناسایی و به دبیرخانه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ارسال نمایند. 

 


PDF چاپ چاپ