سه شنبه 31 فروردين 1400 - 07 رمضان 1442
 منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 10 اسفند 1399     |     کد : 4728

تفاهم نامه همکاری آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران منعقد شد

تفاهم نامه همکاری آموزشی در راستای توسعه رویکرد سفارش محور، سازمان آموزش آموزش فنی وحرفه ای کشور و مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران تفاهم نامه همکاری آموزشی منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، تفاهم نامه مذکور به امضای علیرضا حاتم زاده ، معاون آموزش سازمان و سعید نبوی، مدیر عامل مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، با هدف همکاری نظام مند و مستمر بین دو طرف و توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی و مهارتی برای ارتقای سطح توانمندی شاغلین، صیانت از نیروی انسانی و فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار مطابق با استانداردها و همچنین ارزشیابی آنان، رسید.
بنابراین گزارش، ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بنگاه های اقتصادی سهامدار مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در طرح آموزش سفارش محور و اشتغال مهارت محور را از دیگر موضوعات مهم تفاهم نامه مذکور است.
طراحی و تدوین پروژه های سنجش صلاحیت حرفه ای و شغلی مربیان بخش دولتی و غیر دولتی از دیگر موضوعات تفاهم نامه بین دو دستگاه است.
این گزارش در خصوص تعهدات مشترک دو دستگاه در این تفاهم نامه می افزاید: همکاری در ایجاد فضای مناسب تبلیغاتی برای توسعه و تقویت فرهنگ آموزش و بهبود مهارت با استفاده از مکانیزم های مختلف اجرایی، همکاری در اجرای طرح مدیریت مشارکتی مراکز ثابت دولتی در بخش نیازسنجی، برنامه ریزی اجرا و ارزشیابی و فراهم سازی زمینه های لازم برای توسعه کمی و کیفی مراکز جوار و بین کارگاهی است.
از دیگر زمینه های مشترک همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران می توان به همکاری در تشکیل کارگروه آموزش مهارتی با عضویت نمایندگان دو طرف در حوزه های آموزش، پژوهش، سنجش در سطح ستاد و استان، ظرفیت سازی و ایجاد تعامل بین دستگاهی با استفاده از قانون آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، آسیب شناسی فرآیندهای اجرای برنامه های مهارت افزایی و سنجش مهارت، تدبیر راهکارهای بهینه و پیگیری رفع چالش ها و همکاری در تدوین سند راهبردی مهارت استان ها اشاره کرد.
همچنین کارگروه سیاست گذاری ملی با عضویت نمایندگان طرفین و به ریاست مدیرکل دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان و دبیر معرفی شده از مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران تشکیل و نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی همکاری اقدام می شود.
محل استقرار دبیرخانه، معاونت صنایع و مشارکت های دفتر آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای خواهد بود.
مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ انعقاد سه سال است.

 


PDF چاپ چاپ