پنجشنبه 1 مهر 1400 - 15 صفر 1443
 منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : دوشنبه 1 شهريور 1400     |     کد : 4950

فراخوان مشارکت ذی نفعان آموزش فنی و حرفه ای در تدوین سند توسعه مهارت

فراخوان مشارکت ذی نفعان آموزش فنی و حرفه ای در تدوین سند توسعه مهارت

 فراخوان مشارکت ذی نفعان آموزش فنی و حرفه ای در تدوین سند توسعه مهارت

با توجه به اهمیت نقش و لزوم مشارکت همه ذینفعان درسیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ‌ای با مشارکت سازمان برنامه و بودجه قصد دارد اقدام به اجرای یک مطالعه ملی در زمینه آموزش فنی و حرفه ‌ای و توسعه نیروی انسانی مورد نیاز صنعت و بازارکار در سطح ملی نماید تا از این طریق برنامه ‌های توسعه مهارت را منطبق بر نیازهای بازار‌کار و ظرفیت های توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ای و با نگاه آمایش سرزمین تدوین کند.
بدین وسیله از شرکت ها و کارفرمایان، نهادهای بازارکار، سازمان های کارفرمایان و اتاق های بازرگانی، اصناف و اتحادیه ها و آژانس های خدمات اشتغال (موسسات کاریابی ) شهرداری ها، استانداری ها، شورای اشتغال و اقتصادی محلی دعوت می‌شود تا با مشارکت در این طرح با احصای نیازها، زمینه برنامه‌ریزی توسعه سرمایه انسانی ماهر و توانمند را در کشور فراهم نمایند.
به منظور کسب اطلاعات بیشتر به نشانی http://srn.irantvto.ir/fa/content/192159/  مراجعه نمایید.

 


PDF چاپ چاپ