اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : يکشنبه 25 ارديبهشت 1401
کد 5364

در راستای اجرای طرح قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه صورت گرفت:

برگزاری جلسه نیازسنجی دوره‌های مهارتی کارکنان وظیفه با حضور مسئول آموزش ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ورزقان

در راستای اجرای طرح قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه و به‌ منظور استفاده از ظرفیت بین بخشی و آماده‌ سازی بسترهای لازم برای سربازان وظیفه جهت ورود به بازارکار بعد از اتمام خدمت سربازی جلسه نیازسنجی با حضور مسئول ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار گردید.
در راستای اجرای طرح قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه و به‌ منظور استفاده از ظرفیت بین بخشی و آماده‌ سازی بسترهای لازم برای سربازان وظیفه جهت ورود به بازارکار بعد از اتمام خدمت سربازی جلسه نیازسنجی با حضور مسئول ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، رباب پورحیدر، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ورزقان ضمن اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای طرح قرارگاه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه و به‌ منظور استفاده از ظرفیت بین بخشی و آماده‌ سازی بسترهای لازم برای سربازان وظیفه جهت ورود به بازارکار بعد از اتمام خدمت سربازی جلسه نیازسنجی با حضور جانشین و مسئول ستادفرماندهی نیروی انتظامی برگزار گردید.
سرهنگ قهرمانی مسئول آموزش ستاد فرماندهی نیروی انتظامی ضمن تقدیر از همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای ورزقان در اجرای دوره‌ های مهارتی برای کارکنان وظیفه افزود: برای ورود به بازارکار، داشتن توانایی و مهارتی که مستلزم گذراندن دوره‌های فنی و حرفه‌ای است ضروری می‌باشد.
پورحیدر بر تاثیر انکارناپذیر آموزش درکاهش نرخ بیکاری و ارتقای تولید ناخالص و توسعه منابع انسانی و افزایش نیروی کاری ماهر تاکید کرد.