اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
کد 5370

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با حضور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای یک تبریز، به صورت چهره به چهره با مربیان و کارکنان دیدار و گفت و گو کرد.

علی مشایخی،سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با حضور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای یک تبریز، به صورت چهره به چهره با مربیان و کارکنان دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، یونس ممی زاده، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای یک تبریز با اعلام این خبر گفت: علی مشایخی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ضمن حضور در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک تبریزدر محل سالن سمعی و بصری این مرکز با رئیس، کارکنان و مربیان دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار صمیمی، در خصوص مسائل و مشکلات احتمالی موجود در کارگاه های آموزشی، بحث و تبادل در راستای بررسی و رفع مشکلات صورت پذیرفت.