اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : سه شنبه 27 ارديبهشت 1401
کد 5375

در راستای ارتقاء سطح مهارت دانش آموختگان دانشگاهی شهرستان بناب صورت گرفت:

افتتاح مرکز مدیرت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه بناب

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی مجوز مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه بناب را به عباسیان، رئیس دانشگاه بناب اعطاء نمود.
سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی مجوز مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه بناب را به عباسیان، رئیس دانشگاه بناب اعطاء نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، مجوز فعالیت مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه بناب  از سوی علی مشایخی، سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به عباسیان، رئیس دانشگاه بناب اعطاء گردید.
در جلسه اعطاء این مجوز، علی مشایخی فنی و حرفه ای را، حلقه واسط بین دانشگاه، صنعت و حوزه های مختلف دانست و گفت: مراکز آموزش فنی و حرفه ای را به مراکز نوآوری و فن آور ارتقاء خواهیم داد و حضور پررنگ مراکز در دانشگاهها و صنایع در دستور کار قرار دارد.
عباسیان، رئیس دانشگاه بناب در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در خصوص اعطاء مجوز مرکز مدیرت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان به دانشگاه بناب، نقش آفرینی فنی و حرفه ای را در دانشگاه ها در راستای ارتقاء سطح مهارت دانشجویان بی بدیل دانست.
وی ابراز امیدواری کرد: به امید خدا، گامهای سازنده ای را با همکاری هر دو مجموعه در امر آموزش های نوین در واحدهای نوین در دانشگاهها برداریم.