اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
کد 5377

در راستاي اجرای طرح ملی "توانمندسازي مهارتي دانشجویان و فارغ التحصيلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال" صورت گرفت:

انعقاد تفاهمنامه همکاری آموزشی با دانشگاه بناب

علی مشایخی از انعقاد تفاهمنامه همکاری آموزشی با دانشگاه بناب در حاشیه افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه بناب خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، علی مشایخی از انعقاد تفاهمنامه همکاری آموزشی با دانشگاه بناب در حاشیه افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان دانشگاه بناب خبر داد.
مشایخی، توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی در واحدها و پردیس های دانشگاهی زیر مجموعه در راستاي برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی کارآمد و دارای تجارب فنی، مهارتی و حرفه ای، فراهم سازي بسترهاي اشتغال مولد، دانش آموختگان رشته هاي مختلف دانشگاهي، استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی طرفین در راستای انجام ماموریت ها و تکالیف سازمانی را از اهداف این تفاهم نامه برشمرد.
وی همچنین تشكيل كارگروه مشترك با معرفي رسمي نمايندگان طرفين، جهت پيگيري، نظارت و عملياتي كردن مفاد تفاهم نامه، همکاری در برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی مشترک، همکاری در چاپ مقالات مرتبط با موضوع تفاهم نامه در نشریات و مجلات طرفین، همکاری در طراحي و اجراي دوره های آموزش مهارتی به صورت مجازی، تهيه فيلم و ساير منابع آموزشي و کمک آموزشی مورد نياز طرفين، فراهم سازي زمينه اجراي واحدهاي درسي كارآموزي، كارورزي، آزمايشگاهي وكارگاهي طرف دوم در مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتی و غیردولتی طرف اول و یا تطبیق آنها با دوره های آموزش مهارتی بر اساس قراردادهاي مجزا، همکاری در راستاي تحقق استقرار نظام صلاحيت حرفه اي و اجراي آزمون هاي تعيين صلاحيت شغلي بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، صدور گواهی (تأييديه) حضور در دوره هاي آموزشي به صورت مشترك براي مهارت آموزان حسب نياز و تقاضا را از تعهدات طرفین در این تفاهم نامه  عنوان کرد.