اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
کد 5381

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای هشترود خبر داد:

جلسه هم اندیشی در خصوص برگزاری دوره های مهارتی ویژه کارگران اصناف در هشترود

جلسه ای با حضور رییس انجمن صنفی کارگران شهرستان هشترود در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای هشترود در خصوص آموزشهای مقدماتی و تکمیلی کارگران برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، بابک موسوی، رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای هشترود با اعلام این خبر افزود: جلسه ای با حضور رییس انجمن صنفی کارگران شهرستان هشترود در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای هشترود در خصوص آموزشهای مقدماتی و تکمیلی کارگران برگزار گردید.
رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای هشترود خواستار برگزاری دوره های مقدماتی و ارتقای مهارت کارگران در حوزه ایمنی، عمران، برق، تاسیسات و جوشکاری برای تمامی کارگران تحت پوشش این انجمن صنفی شد.
خدایی رییس انجمن صنفی کارگران از برگزاری این دوره ها استقبال نموده و مقرر شد در طول سال جاری نسبت به معرفی و برگزاری این دوره اقدام نمایند.