اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
کد 5382

در دیدار صمیمی با مسئولین مهارت آموزی اداره کل زندان های تبریز و مرکز تخصصی آموزش های کار آفرینی، مهارت های کسب و کار و تولید محتوا صورت گرفت:

لزوم تداوم همکاری های آموزشی فی مابین در راستای تفاهم نامه همکاری آموزشی منعقده با رویکرد آموزش زندانیان

در این دیدار که در محل دفتر مهارت آموزی زندان تبریز انجام گرفت طرفین با اشاره به تفاهم نامه سال های گذشته بر لزوم همکاری بیش از پیش تاکید کردند.
لزوم تداوم همکاری های آموزشی فی مابین در راستای تفاهم نامه همکاری آموزشی  منعقده با رویکرد آموزش زندانیان
در این دیدار که در محل دفتر مهارت آموزی زندان تبریز انجام گرفت طرفین با اشاره به تفاهم نامه سال های گذشته بر لزوم همکاری بیش از پیش تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، محمد حسین قلیزاده، رئیس مرکز تخصصی آموزش های کار آفرینی، مهارت های کسب و کار و تولید محتوا ضمن اعلام این خبر
با بیان ظرفیت ها و توانمندی های مرکز تخصصی و تجربه قبلی این مرکز در آموزش کارآفرینی مهارت آموختگان زندان هشترود، به تاثیر آموزشهای مهارتی هدفمند و کارآفرین محور بر کاهش جرم و فساد اشاره کرد.
مرسلی، مدیر مرکز حرفه آموزی و اشتغال اداره کل زندان های استان  نیز با اشاره به راه اندازی مرکز کارآفرینی زندان تبریز در سال های گذشته و عدم فعالیت این مرکز، اظهار امیدواری کرد : با ایجاد مرکز تخصصی آموزش های کار آفرینی، مهارت های کسب و کار و تولید محتوا، این مرکز مجددا فعالیت های خود را از سر خواهد گرفت.
در پایان مقرر گردید آموزش های کارگاهی و دوره ای مرتبط با کارآفرینی و کسب و کار برای زندانیان منتخب به ویژه جوانان و نوجوانان برگزار گردد.