اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : يکشنبه 23 مرداد 1401
کد 5548

اهتزاز پرچم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر بام قله آرارات

موسس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پرک در استان آذربایجان شرقی (بخش خصوصی) همراه تیم کوهنوردی ضمن صعود به قله آرارات ترکیه، پرچم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را بر فراز این قله به اهتزاز درآورد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، محمدرضا حکمت، موسس آموزشگاه  فنی و حرفه ای آزاد پرک در استان آذربایجان شرقی (بخش خصوصی) همراه تیم کوهنوردی ضمن صعود به قله آرارات ترکیه، پرچم سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوررا بر فراز این قله به اهتزاز درآورد.
صعود به قله Ararat (Agri Dagi)): آرارات یا آغری داغ ترکیه، بام کشور ترکیه به ارتفاع ۵۱۳۷ متر در شمال شرقی کشور ترکیه می باشد.
 برنامه کوهنوردی در تاریخ Augest 2022 ( هفدهم مرداد ۱۴۰۱ ) با حضور گروه های کوهنوردی از کشور ایران ( گروه های  باشگاه آذران تبریز -  باشگاه سپیدگشت تبریز و....  ترکیه، لهستان، فرانسه، دانمارک و آلمان انجام گرفت.)
گروه های کوهنوردی ایران از شهرهای تبریز، تهران، مشهد، نیشابور، سبزوار، سنندج، بیرجند، همدان، رشت، کرمانشاه، کرج، شیراز، مهاباد، اردبیل بودند.
شایان ذکر است این پرچم مزین به فرمایش مقام معظم رهبری تحت عنوان" آموزش های فنی و حرفه ای باید توسعه یابد" و نام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی بود.