اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : دوشنبه 24 مرداد 1401
کد 5552

در استان آذربایجان شرقی صورت گرفت:

اجرای طرح آموزشهای دوگانه شغلی برق صنعتی برای شاغلین واحدهای تولیدی و صنعتی

در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری مشترک با اتاق ایران و آلمان و با رویکرد ارتقای سطح مهارت برقکاران واحدهای تولیدی و صنعتی استان آذربایجان شرقی صورت گرفت
 در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری مشترک با اتاق ایران و آلمان و با رویکرد ارتقای سطح مهارت برقکاران واحدهای تولیدی و صنعتی استان آذربایجان شرقی صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، پیرو تفاهم نامه منعقده بین اتاق بازرگانی ایران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دوره آموزشی برق صنعتی در قالب طرح آموزش دوگانه ویژه برقکاران معرفی شده از واحدهای تولیدی و صنعتی استان آذربایجان شرقی، این دوره آموزشی با حضور تعداد 38 نفر با هدف ارتقای سطح مهارت آنان در محل اتاق سمعی و بصری مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک تبریزو با مربیگری مهندس سمیر انصاری، مدرس اتاق بازرگانی ایران، برگزار گردید.
کنترل و بررسی تاسیسات و تجهیزات الکتریکی و نحوه کار با دستگاههای fluke 1664  و 6500 از جمله سرفصل های آموزشی در این دوره بود.
شایان ذکر است؛ نمایندگان بیش از10 شرکت و و احدهای تولیدی و صنعتی استان در این دوره آموزشی معرفی شده و حضور داشتند.