اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : سه شنبه 29 شهريور 1401
کد 5614

جلسه" تبیین روند تدوین و بکارگیری استاندارد های شایستگی و ارزشیابی در قالب سند حرفه " در محل سالن جلسه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

جلسه" تبیین روند تدوین و بکارگیری استاندارد های شایستگی و ارزشیابی در قالب سند حرفه " در محل سالن جلسه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان شرقی، جلسه"  تبیین روند تدوین و بکارگیری استاندارد های شایستگی و ارزشیابی در قالب سند حرفه "  در محل سالن جلسه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
در این جلسه که با حضور کارشناسان اداره کل و مشاورین مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستانها برگزار شد، روند تدوین استاندارد های جدید سند حرفه بررسی گردید و چالشهای ثبت نام و آموزش پیش رو  برای مخاطبین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.