اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : سه شنبه 29 شهريور 1401
کد 5615

درخشش فرزند همکار مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای یک تبریز در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در کنکور سال 1400

زهرا خمسه فرزند همکار مربی رشته فرز مرکز آموزش فنی و حرفه ا ی یک تبریز جناب آقای جبار خمسه، با قبولی در رشته داروسازی به دانشگاه سراسری راه یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، سرکار خانم زهرا خمسه، فرزند همکار مربی مرکز آموزش فنی و حرفه ای یک تبریز با کسب رتبه 1200 در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز راه یافت.
روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، موفقیت سرکار خانم زهرا خمسه فرزند همکار گرامی مرکز آموزش فنی و حرفه ای یک تبریز جناب آقای جبار خمسه مربی رشته فرز مرکز آموزش فنی و حرفه ای یک تبریز را به ایشان و خانواده محترم وی، تبریک عرض نموده و موفقیت تک تک فرزندان همکاران را آرزومند است.