اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : سه شنبه 29 شهريور 1401
کد 5616

این بازدید در راستای نظارت بر نحوه اجرای آزمون هماهنگ توسط عوامل اجرایی شهرستان اهر صورت گرفت:

بازدید سرزده رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان از فرآیند برگزاری آزمون هماهنگ مرحله پنچم شهرستان اهر

در این بازدید رئیس اداره سنجش وارزشیابی مهارت استان از آزمون های مرکز، مجتمع ولیعصرکمیته امداد امام (ره ) و زندان شهرستان بازدید و بر نحوه اجرای آزمون های مربوطه نظارت نمود.

وی در ادامه افزود: در این بازدید رئیس اداره سنجش وارزشیابی مهارت استان از آزمون های مرکز، مجتمع ولیعصرکمیته امداد امام (ره ) و زندان شهرستان بازدید و بر نحوه اجرای آزمون های مربوطه نظارت نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، ابوالفضل آتمیانلو رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای اهر ضمن اعلام این خبر افزود: با عنایت به برگزاری آزمون هماهنگ مرحله پنچم در شهرستان با حضور 241 نفر از کارآموزان، علی مسگری عصر رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان بصورت سرزده از نحوه اجرای آزمون توسط عوامل اجرایی مرکز بازدید نمود.