اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : پنجشنبه 28 مهر 1401
کد 5651

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای اسکو خبر داد:

آموزش و تمرین پدافند غیرعامل در مرکز آموزش فنی و حرفه ای اسکو

آموزش و تمرین پدافند غیرعامل در مرکز آموزش فنی و حرفه ای اسکو با حضور کلیه کارکنان و کارآموزان مرکز توسط کارشناس مجرب شرکت حفاظ حریق آموزش و اطفای حریق صورت گرفت.
آموزش و تمرین پدافند غیرعامل در مرکز آموزش فنی و حرفه ای اسکو با حضور کلیه کارکنان و کارآموزان مرکز توسط کارشناس مجرب شرکت حفاظ حریق آموزش و اطفای حریق صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، مهدی کاظمی، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای اسکو با اعلام این خبیر افزود: در راستای اجرای پدافند غیرعامل در مرکز جهت آموزش به کارآموزان و کارکنان توسط کارشناس مجرب شرکت حفاظ حریق آموزش و تمرین اطفاء حریق بر روی حریق تمرینی تحت نظر کارشناس برگزار شد.
وی ادامه داد: پدافند غیر عامل با هدف افزایش توان مقابله با حوادث و آمادگی جسمی و ذهنی در رویارویی و مواجهه با خطراتی است که هر لحظه در کمین استو چنانچه آمادگی های لازم نباشد چه بسا بجای رفع خطر، ناخودآگاه در بسط و گسترش خطر اقدام گردد.