اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : چهارشنبه 11 آبان 1401
کد 5679

آزمون های هماهنگ مرحله ششم 1401 سربازان وظیفه نیروهای مسلح منطقه بناب توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان برگزار گردید.

آزمون های هماهنگ مرحله ششم 1401 سربازان وظیفه نیروهای مسلح منطقه بناب توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، عادل سلطانی فر، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای بناب با اعلام این خبر افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقده با ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مهارت آموزی در این آزمون ها که با شرکت سربازان وظیفه بسیج ناحیه سپاه بناب، نیروی ستادی بناب و پادگان خراجوی عجب شیر شرکت داشته و به تعداد 61 نفر در رشته های HSe  تعداد 10نفر، سرویس خودرو، تعداد 7 نفر، برق ساختمان، تعداد 7 نفر، مونتاژ تابلو برق تعداد 16 نفر و کمک بتن ریز تعداد 21 نفر  شرکت داشته اند که با حضور همکاران مرکز در محل این نیروها اخذ و نتایج آن توسط اداره سنجش و ارزشیابی استان اعلام خواهد گردید.