اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : چهارشنبه 30 آذر 1401
کد 5746

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای تأکید کرد:

تأثیر مستقیم رضایت شغلی منابع انسانی در اثربخشی سازمانی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نشست مشترک هماهنگی و راهبری در اجرای قراردادهای شرکت بیمه معلم بر رضایت شغلی منابع انسانی تأکید کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نشست مشترک هماهنگی و راهبری در اجرای قراردادهای شرکت بیمه معلم بر رضایت شغلی منابع انسانی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، «امیر میمنت آبادی»، با اشاره به حضور حدود ۱۳ هزار نفر سرمایه انسانی در این سازمان است، افزود: ۵۰ درصد از این سرمایه های انسانی، مربی هستند که در صحنه آموزش فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه یک کارمند رضایتمند، یک کارمند کارآ و اثربخش است، تصریح کرد:  زمانی می توانیم ارباب رجوع راضی داشته باشیم که کارمندان ما راضی باشند، به همین جهت است که رضایت شغلی، یکی از موضوعات مهم و مورد توجه مدیران است، زیرا این افزایش رضایت، تأثیر مستقیم بر جایگاه سازمان خواهد داشت.
معاون توسعه مدیریت و منابع در ادامه به عوامل موثر بر رضایت شغلی اشاره کرد و اظهار داشت: رسیدگی و توجه به این عوامل، می تواند به سازمان کمک کند تا پرسنلی راضی داشته باشد. توجه به عوامل سازمانی، مثل حقوق و دستمزد، پیشرفت و ارتقاء شغلی، توجه به قوانین، ساختار و سیاست های سازمان که باید توجه داشت که ساختارهای منعطف می تواند منجر به افزایش رضایت شغلی و ساختارهای خشک و غیرمنعطف می تواند حس منفی ایجاد کرده و میزان رضایت کارکنان را کاهش دهد و یکی از ابزارهای اصلی که می تواند بر روح و جسم کارکنان موثر باشد، بحث بیمه ها، به خصوص بیمه تکمیلی همکاران می باشد که هر دو طرف به صورت مستمر در انجام تعهدات باید تلاش و کوشش داشته باشند .
میمنت آبادی اعلام کرد: پس از انجام تحقیق این سازمان درخصوص بیمه های تکمیلی مختلف، دریافتیم که بیمه معلم در سطح کشور، خدمات، تجربیات و امکانات بسیار خوبی را داراست که این سازمان از تاریخ 01/09/1401 تا 30/08/1402 با این بیمه، قراردادی منعقد کرده است
بر اساس این گزارش، این نشست با حضور : «امیر میمنت آبادی» معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی،«محمد جواد جامه بزرگی» مدیر کل دفتر حراست، «داود ناصری امید» مدیر کل منابع انسانی و پشتیبانی  و «ابراهیم تحسیری» مدیر عامل بیمه معلم، برگزار و تفاهم نامه همکاری بیمه تکمیلی، بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و شرکت بیمه معلم منعقد شد.