اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : يکشنبه 16 بهمن 1401
کد 5772

در راستای بررسی مسایل و مشکلات آموزشگاههای با ررویکرد ارتقا کیفی آموزش های مهارتی آزاد برگزارگردید.

چهارمین نشست هم اندیشی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد باحضور موسسین در شهرستان اهر برگزارگردید

چهارمین نشست هم اندیشی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد با حضور موسسین در شهرستان اهر برگزارگردید
چهارمین نشست هم اندیشی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد باحضور موسسین در شهرستان اهر  برگزارگردید
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، چهارمین نشست هم اندیشی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در راستای بررسی مسایل و مشکلات آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد با ررویکرد ارتقای کیفی آموزش های مهارتی در سطح  شهرستان در سالن اجتماعات مرکز اهر برگزار گردید.
ابوالفضل آتمیانلو  رئیس مرکز  آموزش فنی و حرفه ای اهر ضمن قدرانی از همراهی و  همکاری آموزشگاههای فنی و  حرفه ای آزاد شهرستان در اجرای تعهدات آموزشی مرکز در سال جاری، نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در جامعه را بسیار حائز اهمیت دانست و قطعا ارتقاء کیفیت در آموزش تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد افراد در مشاغل مختلف دارد.
 وی گفت: در جامعه ا ی که بسیاری از جوانان تحصیل کرده دانشگاهی و سایر جوانان اغلب دارای مشاغل پایدار نمی باشند مهارت آموزی باید در جامعه به یک فرهنگ مطالبه گری اجتماعی تبدیل شود.
 وی همچنین بر حمایت همه جانبه از آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد شهرستان تاکید کرد.
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای اهر در ادامه افزود: باعنایت به اینکه کارآموزان ولی نعمت مراکز و  آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد می باشند رعایت حقوق کارآموزان باید رسالت اصلی قرارگرفته و درجهت حل مشکلات اشتغال زایی باید نسبت به ارتقای کیفی آموزش های مهارتی برنامه ریزی های لازم و مدون داشته باشیم.
در ادامه نشست ضمن بررسی مصوبات جلسه قبلی، آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد  نسبت به مسایل و مشکلات موجود در حوزه های آزمون و آموزش مشکلات خود را ارائه نمودند.