اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : يکشنبه 16 بهمن 1401
کد 5773

در راستای اجرای طرح کهاد در مرکز آموزش فنی و حرفه ای یک تبریز صورت گرفت:

برگزاری دوره آموزشی hse ویژه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی

دوره آموزشی hse ویژه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی، یوسف حسن پور، رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز آموزش فنی و حرفه ای یک تبریز با اعلام این خبر افزود: در راستای اجرای طرح کحاد دوره آموزشی  hseویژه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی توسط مربی توانمند مرکز آقای قمری برگزار شد.
در این دوره دانشجویان با حضور در کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای با خطرات احتمالی موجود در صنایع برق، آسانسور، تراشکاری و فرزکاری، تراش cnc فرز cnc آشنا شدند.
گفتنی است جلسه آخر گروه اول با حضور افتخاری یکی از فرماندهان ایستگاه آتش نشانی آقای سعید مهدیزاده در مورد انواع آتش و خطرات آنها و همچنین نحوه اطفاء حریق اجرا شد.
همچنین در این راستا دوره آزمایشگاه قطعات الکترونیکی خودرو توسط آقای هادی آراسته، مربی این مرکز برای تعداد ۱۸ نفر از دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی کمپرسور سازی برگزار گردید.