اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : سه شنبه 16 اسفند 1401
کد 5789

اطلاعیه زمان آزمون عملی قبولین شایستگی آزمونگری

اطلاعیه اعلام زمان آزمون عملی قبولین کتبی شایستگی آزمونگری
اطلاعیه  اعلام زمان آزمون عملی  قبولین کتبی شایستگی آزمونگری

به اطلاع آن دسته از متقاضیانی که در آزمون  کتبی شایستگی آزمونگری مورخ 1401/12/04 شرکت و نمره قبولی را اخذ نموده اند و مشخصات آنها در لیست پیوستی می باشد , می رساند.

جهت شرکت در آزمون عملی در تاریخ و ساعت  ذکر شده  در مرکز شماره 3 تبریز به ادرس فلکه رجایی شهر حضور به هم رسانند. لازم به ذکر است ارائه پروژه عملی در حرفه مورد تقاضا به همراه سی دی مربوطه در قالب فایل word   برای کلیه  شرکت کنندگان الزامی می باشد.