اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : پنجشنبه 31 فروردين 1402
کد 5794

اعلام برنامه زمانی آزمونهای راهداری سال 1402

در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین با سازمان راهداری تقویم زمانبندی آزمون سال 1402 شاغلین راهداری و حمل ونقل جاده ای در 6 عنوان استاندارد جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم ارسال میگردد.
اعلام برنامه زمانی آزمونهای راهداری سال 1402
 

در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین با سازمان راهداری تقویم زمانبندی آزمون سال 1402 شاغلین راهداری و حمل ونقل جاده ای در 6 عنوان استاندارد جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم ارسال میگردد.
 
عنوان مرحله آزمونی تخصیص حرفه به حوزه ثبت نام حوزه بندی دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی
از تاریخ تا تاریخ از تاریخ تا تاریخ از تاریخ تا تاریخ از تاریخ تا تاریخ تاریخ
مرحله اول 27/01/1402 28/01/1402 02/02/1402 22/02/1402 26/02/1402 27/02/1402 02/03/1402 03/03/1402 04/03/1402
مرحله دوم 20/04/1402 21/04/1402 24/04/1402 13/05/1402 17/05/1402 18/05/1402 24/05/1402 25/05/1402 26/05/1402
مرحله سوم 04/07/1402 05/07/1402 08/07/1402 28/07/1402 01/08/1402 02/08/1402 09/08/1402 10/08/1402 11/08/1402
مرحله چهارم 05/10/1402 06/10/1402 09/10/1402 29/10/1402 03/11/1402 04/11/1402 10/11/1402 11/11/1402 12/11/1402